Talentaantrekken in 2021

Talent

Alles wat je als werkgever wilt weten over het aantrekken van talent in 2021!

Het jaar 2020 mag dan voor de meeste mensen een jaar zijn om zo snel mogelijk te vergeten, voor het jaar 2021 daarentegen liggen er voldoende kansen voor werkgevers om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.


In een recent onderzoek uitgevoerd door UvA-hoogleraar Paul de Beer (en anderen) – naar de waarde van werk –  laat zien dat ook jonge mensen nog steeds op zoek zijn naar een langdurige relatie met een werkgever. Welke waarden zij daarin het belangrijkst vinden verschilt tussen groepen mensen, maar het verschil tussen groepen mensen is niet significant. Zo hechten jongeren vooral waarde aan de beloning, de inhoud en ontwikkelkansen, fun en ontspanning en het nut van de werkzaamheden met betrekking tot de samenleving.


Een talentenprogramma voor jouw organisatie opzetten? Zo pak je het aan!

Met de bovenstaande resultaten uit het onderzoek kun je als werkgever ervoor kiezen om een talentencampagne op te zetten om zo jongeren aan te trekken en langdurig aan je organisatie te binden. Maar welke essentiële onderdelen moet het programma bevatten en op welke manier kun je het programma succesvol implementeren? Zo pak je het aan!


Ten eerste moet je – vanuit een eerlijk perspectief – naar je eigen organisatie kunnen kijken. Stel jezelf daarbij de volgende vragen. Zijn wij een aantrekkelijke werkgever? Op welke aspecten scoren we goed? En aan welke aspecten moeten wij nog werken?

Met de antwoorden op deze vragen krijg je als werkgever zicht op het DNA voor jouw organisatie. Zet het DNA van jouw organisatie centraal voor het implementeren van het programma.


Ten tweede is het van belang om een programma op te zetten waarbij je langs de volgende essentiële onderdelen loopt. Welke mogelijkheden bieden wij aan nieuwe talenten? Welke begeleiding gaan we de talenten geven? En wat moet het resultaat zijn na een bepaalde periode?

Het meten van resultaat is van belang om je eigen doelstellingen te kunnen toetsen. Het gevaar zit hem met name in dat je als organisatie niet inziet dat er wat ontbreekt aan het opleidingsprogramma en je dus ook – in een te laat stadium – bijstuurt.   


Ten derde is het van belang om jouw talentenprogramma kenbaar te maken bij nieuwe talenten. Aan de hand van een campagne op sociale media kun je jouw talentenprogramma tonen aan de juiste doelgroep. Hieruit volgt het uitvoeren van een screening. Vooraf moet je als werkgever helder voor ogen hebben waarom en waarop je gaat screenen. Het is hierbij van belang dat je uitgaat van talent, potentie en motivatie en minder vanuit het CV en achtergrond van de kandidaat. Ook moet een screening niet alleen bestaan uit een gesprek, maar uit meerdere- en verschillende toets momenten, zodat je een scoringslijst ontwikkelt van waaruit je gaat selecteren.   


Geen eindstation van het talentenprogramma

Uit recent onderzoek is gebleken dat jonge talenten via een talentenprogramma langer trouw blijven aan een organisatie, mits de beloftes ook door het bedrijf worden waargemaakt.

Een belangrijk aspect als organisatie is het besef dat het talentenprogramma nooit definitief kan zijn. Behoeften van talenten veranderen continu en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt veranderen in een razendsnel tempo. Met het investeren in het talentenprogramma ben je verzekerd dat je nu en in de toekomst de beschikking heb over kwalitatieve talenten.  


Heeft u de aankomende jaren te maken met vergrijzing of een krapte in uw sector aan gekwalificeerd personeel? Dan is het talentenprogramma een cruciale optie om te implementeren!